Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Κυρίες, Κύριοι,
         Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  65, 67, και 69 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄
87-7.6.2010) έχω την τιμή να σας καλέσω στην 1η   τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη  Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 και ώρα  19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61), προκειμένου να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:
           ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών μας για κοπή δένδρου.
         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2) Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου.
3) Λήψη απόφασης σε αίτημα σχετικά με παράταση ταφής.
4) Ορισμός μελών Επιτροπής με επωνυμία «Κοσμητεία του Ναού».(Σχετ. παρ.3
του αρθρ. 14 του Κανονισμού 8/1979/ ΦΕΚ 1Α
5)  Λήψη απόφασης για την εκταμίευση ή μη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων των μισθωμάτων του Δημοτικού Αναψυκτηρίου TERRA PETRA για το έτος 2010.
6) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2011.
7) Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αχρήστων αντικειμένων του Δήμου.
8) Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 142/10 Π.Δ.Σ. , σχετικά με την δανειοδότηση του Δήμου από το Τ.Π. & Δανείων, ποσού 2.520.000,00€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή μπετοδρόμων».
10)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση πλατείας Θέτιδος – Οδού Αχιλλέως».
11)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού και τακτοποιητικός πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Συνδέσεων Αποχέτευσης (2009)».
12) Γνωμοδότηση επί ενστάσεων για την άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης με τροποποίηση  ρυμοτομικού  σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 145 του Δήμου Πετρούπολης φερόμενων ιδιοκτητών κκ Δημοσθένη Ζήρου, Χριστίνας Ζήρου και Ζωής Μπόγρη ,για τη δημιουργία Κ/Φ (Κοινωφελούς Χώρου) και συγκεκριμένα για την ανέγερση του 5ου  Νηπιαγωγείου του Δ. Πετρούπολης.13) Αναγκαστική Απαλλοτρίωση , υπέρ και με δαπάνες του δήμου για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την ανέγερση   Βρεφονηπιακού Σταθμού των ακινήτων επί της οδού Αγησιλάου 8,10 και 12 σε τμήμα του Ο.Τ. 370 του Δήμου Πετρούπολης
14) Τοποθέτηση καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας  σε διασταύρωση οδών Δίνεται εντολή στον κλητήρα του Δήμου να επιδώσει την παρούσα πρόσκληση μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με το Νόμο, καθώς και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                       ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου