Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Το ναυάγιο του «Συμπαραστάτη του Δημότη και του Πολίτη»

*Πηγή Οικολόγοι - Πράσινοι
Ανοιχτή επιστολή των Πράσινων Συμβούλων προς τον Γ. Ραγκούση για το διαφαινόμενο ναυάγιο του «Συμπαραστάτη του Δημότη και του Πολίτη», πριν καν ξεκινήσει
Τετάρτη, 02 Μάρ. 2011, 18:53  
Οι εκλεγμένοι Πράσινοι Σύμβουλοι σε Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια εκφράζουν την ανησυχία τους για την τύχη του «Συμπαραστάτη του Δημότη και του Πολίτη» με ανοικτή 

επιστολή τους προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση. Στην ίδια επιστολή υπογραμμίζουν τον κίνδυνο αυτός ο νέος και σημαντικός θεσμός -που είναι ένα από τα λίγα και καινοτόμα σημεία του Καλλικράτη- να ναυαγήσει πριν καν ξεκινήσει, καθότι δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία και το ενδιαφέρον για την επιτυχία του.
Οι Πράσινοι Σύμβουλοι υπογραμμίζουν ότι η  εκπνοή της προθεσμίας (28/2) για την επιλογή από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια του «Συμπαραστάτη του δημότη/πολίτη και της επιχείρησης» αντίστοιχα, έδειξε απογοητευτικά αποτελέσματα, καθώς ελάχιστοι Δήμοι και Περιφέρειες εφάρμοσαν, έστω και στοιχειωδώς, το νόμο.
Για το λόγο αυτό οι Πράσινοι Σύμβουλοι, ζητούν από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να μεριμνήσει, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η εμπλοκή που έχει δημιουργήσει η παρέλευση της προβλεπόμενης από το νόμο ημερομηνίας για την εκλογή του Συμπαραστάτη. Επίσης, να καταστήσει σαφές στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια ότι η εκλογή του Συμπαραστάτη δεν είναι στη διακριτική τους ευχέρεια, αλλά υποχρέωσή τους.
Ακολουθεί η επίστολή:

Ανησυχούμε για το διαφαινόμενο ναυάγιο του «Συμπαραστάτη του Δημότη και του Πολίτη» πριν καν ξεκινήσει
Εμείς οι εκλεγμένοι Πράσινοι Σύμβουλοι σε Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια εκφράζουμε, με τη δημόσια αυτή δήλωσή μας, την ανησυχία μας για την τύχη ενός σημαντικού, νέου, ανεξάρτητου θεσμού που θα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (στους Δήμους) και το Συμπαραστάτη του Πολίτη (στις Περιφέρειες).
Ο θεσμός - ένα από τα λίγα θετικά και καινοτόμα σημεία του Καλλικράτη - κινδυνεύει να ναυαγήσει ήδη στο ξεκίνημα, καθότι δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία και το ενδιαφέρον για την επιτυχία του.
Η  εκπνοή της προθεσμίας (28/2) για την επιλογή από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια του «Συμπαραστάτη του δημότη/πολίτη και της επιχείρησης» αντίστοιχα, αναδεικνύει δυστυχώς απογοητευτικά αποτελέσματα, καθώς ελάχιστοι Δήμοι και Περιφέρειες εφάρμοσαν, έστω και στοιχειωδώς, το νόμο.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από - σχεδόν όλα - τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, οδήγησε το θεσμό στις καλένδες, απαξιώνοντας τον και στερώντας τη δυνατότητα από τους Συμβούλους να αξιολογήσουν αν ο/η υποψήφιος/α μπορεί να ανταποκριθεί στις ευθύνες και στο ρόλο όπως περιγράφεται στο νόμο.
Αυτό έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο κύρος, άρα και στη λειτουργία του θεσμού.
Δυστυχώς η εκτεταμένη κακοδιοίκηση που ισχύει στην αυτοδιοίκηση, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στις αναφορές των δημόσιων ελεγκτικών οργάνων, αλλά και η καχυποψία που καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, καθιστούν απαραίτητη τη λειτουργία θεσμών τους οποίους ο πολίτης να μπορεί να εμπιστεύεται και να τους αξιοποιεί προς αποκατάσταση της όποιας παρατυπίας, παρανομίας και αδικίας.
Για όλα όσα προαναφέραμε, ζητάμε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  κ. Ραγκούση:
  • να μεριμνήσει, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η εμπλοκή που έχει δημιουργήσει η παρέλευση της προβλεπόμενης από το νόμο ημερομηνίας για την εκλογή του Συμπαραστάτη.
  • να καταστήσει σαφές στην πλειοψηφία των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων ότι η εκλογή του Συμπαραστάτη δεν είναι στη διακριτική της ευχέρεια, αλλά υποχρέωσή της.
  • να θέσει κανόνες για διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες εκλογής αυτών που θα πρέπει πράγματι να είναι «Συμπαραστάτες του Δημότη/Πολίτη και της επιχείρησης».
Εάν η κυβέρνηση θέλει θεσμούς καινοτόμους, αμερόληπτους και διαφανείς,  ικανούς να υπηρετούν τα συμφέροντα του πολίτη, όπως ισχυρίζεται στην εισηγητική έκθεση του νόμου, θα πρέπει όχι μόνο να το ευαγγελίζεται και να το διατυμπανίζει, αλλά και να το επιδιώκει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου