Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Για να μη πληρώσουμε όλοι τα χρέη της αμαρτωλής διοίκησης Βλάχου

του Γιώργου Γιώγου

Όλοι εμείς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (εργαζόμενοι, αυτό-απασχολούμενοι, συνταξιούχοι, άνερ­γοι) που μας φορτώνουν τα βάρη της κρί­σης από την αλόγιστη πολιτική των κυ­βερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που καταλήστεψαν το Δημόσιο πλούτο και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, που καταχρέωσαν τη χώρα με δάνεια για τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, ολυμ­πιακούς αγώνες, δημόσια έργα και προμήθειες, με κίνητρο της μίζα και την εξυ­πηρέτηση ημετέρων και άλλων τρωκτικών του Δημόσιου χρήματος, εδώ στην Πε­τρούπολη, αν δεν αντιδράσουμε, θα κλη­θούμε να πληρώσουμε και τα χρέη της δη­μοτικής πολιτικής του σημερινού δήμαρχου κ. Βλάχου.
Θυμίζουμε ότι παρέλαβε ένα νοικοκυ­ρεμένο Δήμο, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο του, που δεν χρωστούσε σε κανέ­να και σε 8 μόλις χρόνια έφτασε να χρω­στάει:
- 2,5 εκατ. ευρώ από χρέη της Δημοτι­κής Επιχείρησης που έφτιαξε.
- 6,5 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους του Δήμου που τα διεκδικούν δικαστικά.
- 10 εκατομ. ευρώ σε δάνεια.
- Άγνωστα ποσά σε εργολάβους και προμηθευτές.
- Άγνωστα επίσης ποσά σε ελλείμματα των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Και όλα αυτά χωρίς χρήσιμο και ου­σιαστικό έργο.
Επιδόθηκε συστηματικά σε βάρβαρες αντεργατικές ενέργειες, στην κατεδάφιση των εργασιακών και ασφαλιστικών κατα­κτήσεων των εργαζομένων του Δήμου μας, αφού είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που επί «Πασοκοτραφούς» Βλάχου, ψήφισε την τετράωρη απασχό­ληση, την εκ περιτροπής εργασία που θεσμοθέτησε το νεοφιλελεύθερο ΠΑΣΟΚ .
Ψήφισε και εφάρμοσε τα STAGE και έβαλε σε εργασιακή ομηρία εκατοντάδες συμβασιούχους με μπλοκάκι παροχής υπη­ρεσιών ως σήμερα.
Μετέτρεψε το Δήμο σε έναν ασύδο­το ρουσφετολογικό μηχανισμό εξαγοράς συνειδήσεων και "εξυπηρετήσεων" προσ­λαμβάνοντας ακόμα και παιδιά και ανίψια άμεσων συνεργατών του.
Συνέργησε στον αποχαρακτηρισμό τε­ραστίων εκτάσεων στο βουνό, ανοίγοντας το δρόμο στους καταπατητές για την οι­κοπεδοποίηση τους (π.χ. έκταση 83 στρεμμάτων στην Αγ. Τριάδα)
Πλήρωσε για τις πλατείες, που βρήκε έτοιμες, εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από αυτά που είχε συμφωνήσει με τους τότε ιδιοκτήτες τους, η δική μας Διοίκηση του Δήμου.
Επιχείρησε σκανδαλώδεις δαπάνες, π.χ.:
- 6,5 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση του καμινιού,
- 5,5 εκατ. ευρώ για το στένεμα της κεντρικής λεω­φόρου ,
- 5,5 εκατ. ευρώ για την αγορά ακατάλληλης πολυκατοικίας που σκόπευε να την κάνει Δη­μαρχείο,
που όμως τελικά ματαιώθηκαν χάρη στην αντίδραση που συνάντησαν από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής μας (Δημοκρατικής Συνεργασίας), τους φορείς της Πόλης, ακόμα και από δικούς τους ανθρώπους. Τους πήραν χαμπάρι και οι πέτρες ακόμα για αυτές τις σκανδαλώδεις και διόλου αθώες επιδιώξεις.
Διαχειρίστηκε το Δήμο, το ταμείο του και την εξουσία σαν τσιφλίκι του αναγκά­ζοντας 7 στελέχη της παράταξής του να διαχωρίσουν τη θέση τους και να παραιτηθούν, καταγγέλλοντας ανοιχτά τις παράνομες μεθοδεύσεις του.
Αποδέχθηκε και επικρότησε τον "Καλλικράτη" (ως εντεταλμένος υποψήφιος δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ!!), αρνούμενος προτάσεις της παράταξης μας να συζητηθούν στο Δημο­τικό Συμβούλιο οι οδυνηρές συνέπειες για το λαό και την πόλη από την εφαρμογή του, αφού μεταβι­βάζονται στους Δήμους η Παιδεία, η Υγεία, η Πρόνοια και άλλες διοικητικές υπηρεσίες του κράτους χωρίς επιπλέον οικονομικούς πόρους (και μάλιστα το επαχθές για το λαό μνημόνιο προβλέπει περαιτέρω μείωση των πόρων της αυτοδιοίκησης 2 δις ευρώ για τα επόμενα χρόνια!!! Συγκεκριμένα για το Δήμο μας μειώθηκε ήδη η κρατική επιχορήγηση κατά 3.000.000 ευρώ περίπου το χρόνο).
Εφάρμοσε την ανταποδοτικότητα παντού, δηλαδή να πληρώνουν οι δημότες για κάθε υπηρεσία που χρειάζονται στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.
Αυτή λοιπόν την πολιτική, καλείται ο κάθε ψηφοφόρος στην Πετρούπολη να εγ­κρίνει ή να απορρίψει με την ψήφο του.
Εμείς προτείνουμε έναν άλλο δρόμο από αυτόν που ακολουθεί η σημερινή διοίκηση του κ. Βλάχου.
Το δρόμο της ανατροπής αυτής της πο­λιτικής, και έχουμε δώσει αποδείξεις για τις προθέσεις μας να αγωνιστούμε στο πλάι των δημοτών μας μέσα και έξω από το Δήμο για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Για να μη πληρώνουν οι δη­μότες αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.
Αυτό κάναμε τα 8 χρόνια που διοικήσαμε το Δήμο.
Μιλάει το έργο της Δημοκρατικής Συνεργασίας σε κάθε γωνιά της πόλης μας.
Μιλούν η αγωνιστική της στάση στο πλάι των δημοτών μας, καθώς και η εντι­μότητα και αποτελεσματικότητα με την οποία διαχειρίστηκε τα δημοτικά ζητήμα­τα.
Ακόμα και από τη θέση της αντιπολίτευσης στην οκταετία 2003 - 2010, η προσφορά μας στα δημοτικά αλλά και γενικότερα ζητήματα της πόλης μας κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική γιατί με τη στάση μας συμβάλλαμε ώστε να αναδειχθούν η αντιλαϊκότητα της πολιτικής του κ. Βλάχου, η κακοδιαχείριση και η ανεπάρκεια του έργου του, έτσι ώστε σήμερα να αναγνωρίζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας η αναγκαιότητα της αλλαγής πορείας σε φιλολαϊκή κατεύθυνση.
Είναι ευθύνη όλων μας να επιλέξουμε ποιό μέλλον θέλουμε για εμάς και τα παιδιά μας.
Η ψήφος στη Λαϊκή Συσπείρωση με επι­κεφαλής τον Θωμά Κοτσαμπά είναι ου­σιαστική προϋπόθεση, για να αγωνιστού­με από καλύτερη θέση, ώστε να μη πληρώ­σει ο λαός της Πετρούπολης τις ολέθριες συνέπειες της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του μνημονίου και του «Καλλικράτη», να μη πληρώσει τα σπασμέ­να της δημοτικής αρχής του κ. Βλάχου -Δήμαρχου. Η ψήφος στη Λαϊκή Συσπείρωση είναι προϋπόθεση για να συνεχιστεί, στις σημερινές συνθήκες, η αγωνιστική παράδοση της παράταξης που ίδρυσε ο αείμνηστος Νίκος Παξιμαδάς και υπηρετήσαμε με συνέπεια και με όλες μας τις δυνάμεις για δυο ακόμα τετραετίες, με μοναδικό σκοπό την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση των λαϊκών δυνάμεων για την αντιμετώπιση, και πολλές φορές τη λύση, των προβλημάτων μέσα στα ασφυκτικά και εχθρικά πλαίσια του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος.

6 σχόλια:

 1. Ειπες:
  για να αγωνιστού­με από καλύτερη θέση,

  Τι εννοειτε κε Γιωγο;
  περισοτερους συμβουλους στην αντιπολιτευση;

  Η τελευταια παραγραφος,με ΑΛΛΗ γραματοσειρα
  οχι τυχαια φανταζομαι ΔΕΝ ΔΕΝΕΙ κε Γιωγο
  με την πορεια σας.

  Καλη επιτυχια στον κο Θωμα Κοτσαμπα
  και καλο κουραγιο στους κατοικους αυτης της πολης.
  Αρχιζει μια μακρα πορεια σε σκοτεινα μονοπατια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λαική συσπείρωση χωρίς συμμετοχή των ενεργών πολιτών στη διαμόρφωση του προγράμματος και του συνδυασμού δεν γίνεται
  η αδιαλλαξία σας δυσκολεύει την νίκη των προοδευτικών δυνάμεων της πόλης.
  Συμφωνούμε ότι η διοίκηση Βλάχου-Σακούτη-Καλαμπαλίκη ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόσφερε στη πόλη πρέπει να οδηγηθεί στην αντιπολίτευση.
  Θέλαμε με διάθεση συμμετοχής να ψηφίσουμε Λαική συσπείρωση και όχι αναγκαστικά εκβιαστικά.
  Δημήτρης Συριόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Λαϊκη συσπειρωση στη βαση μιας β α θ ε ι α ς
  Πιστης στη Μια και μοναδικη Α Λ Η Θ Ε Ι Α
  του Παππουλη!!!!!

  Δεν ειναι τοσο τραγικο, αν σκεφτει κανεις
  τηνΑφρικη την Ν. Αμερικη κ.λ.π. ομως
  εχω την αισθηση...μιας μικρης Βαρκιζας

  Τι λετε κε Γιωγο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. "Θυμίζουμε ότι παρέλαβε ένα νοικοκυ­ρεμένο Δήμο, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο του, που δεν χρωστούσε σε κανέ­να και σε 8 μόλις χρόνια έφτασε να χρω­στάει:
  - 2,5 εκατ. ευρώ από χρέη της Δημοτι­κής Επιχείρησης που έφτιαξε.
  - 6,5 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους του Δήμου που τα διεκδικούν δικαστικά.
  - 10 εκατομ. ευρώ σε δάνεια.
  - Άγνωστα ποσά σε εργολάβους και προμηθευτές.
  - Άγνωστα επίσης ποσά σε ελλείμματα των Νομικών Προσώπων του Δήμου."

  Δηλαδη τι πρεπει να γινει για να ενδιαφερθει ενας Εισαγγελεας;
  Ισως αυτο να εννοει ο κος Παγκαλος,
  Μαζι τα φαγαμε: ΕΓΩ και ο... Σακουτης "ας πουμε"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. «ο κίνδυνος δεν είναι ότι μπορούμε να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να βρεθούμε σ’ ένα φασιστικό κόσμο. Ο κίνδυνος είναι ότι πέσαμε στο κρεβάτι την προηγούμενη νύχτα, σ’ έναν κόσμο που είχε γίνει φασιστικός, χωρίς να το πάρουμε είδηση» Ά. Καίσλερ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. αγαπητε ηλια... ο παππουλης πεθανε πριν 50 χρονια εσενα και εμενα μου κοβουν τον μισθο σημερα....... Κατσε εσυ και ασχολησου με τον παππουλη.... Ακόμα σε φοβίζει?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή